16-05-2020 FASE 1 del Pla per la transició cap a una nova normalitat

Descarrega el document aquí

Benvolguts/des

 

Us recollim la informació més rellevant i que ens ha semblat del seu interès d’acord amb l’ordre SND/399/2020 que recull la normativa consolidada en aplicació de la FASE 1 del Pla per la transició cap una nova normalitat i  l’Ordre SND/4141/2020 de 16 de Maig que recull algunes modificacions de la Fase 1 que recollim en els següents apartats per sectors. En aquest document només es recullen les informacions rellevants corresponents a la FASE 1, per la Fase 2, us farem arribar un document apart.

A Catalunya estaran demà en Fase 1 les Regions Sanitàries de:

  • Camp de Tarragona (ja fa una setmana que estan en Fase 1)
  • Alt Pirineu i Aran (ídem)
  • Terres de l’Ebre (ídem)
  • Girona
  • Lleida
  • Catalunya Central
  • Àrees de Regió assistencial de Alt Penedès i Garraf (Regió metropolitana Sud)

11-05-2020 Olot: subvencions a les activitats econòmiques que s’han vist afectades per la crisi del Covid19

Annex 1 declaracio responsable

Annex 2 justificació de la despesa

 

Benvolguts/des

L’Ajuntament d’Olot ha aprovat la concessió de subvencions a les activitats econòmiques que s’han vist afectades per la crisi del Covid19. Us recollim la informació de la que disposem actualment a l’espera que es concreti la data inici de sol·licituds:


Quines activitats s’hi podran acollir?


– Aquelles activitats que han hagut de tancar almenys des de l’establiment de l’estat d’alarma pel RD 463/2020


Quines actuacions es subvencionen?


Es subvenciona la despesa de l’activitat que s’ha tingut malgrat el tancament de l’activitat, per exemple: llum, aigua, gas, lloguer, salaris, seguretat social (quota autònoms també), quotes de préstec i impostos.

S’entendrà justificada la subvenció amb l’aportació dels justificants de despesa incloses a l’Annex 2 per un import igual o superior a la quantitat de 500€ i amb tota la documentació requerida.


Qui en pot ser beneficiari?


Persones físiques o empreses que tinguin la seva activitat domiciliada a Olot.

Requisits:

  • –  Estar d’alta al Règim de treballadors autònoms o a una mútua alternativa, el dia de la declaració de l’estat d’alarma el 14 de març.
  • –  Haver suspès l’activitat econòmica com a mínim des de l’establiment de l’estat d’alarmael 14 de Març i fins el 9 d’Abril.
  • –  No tenir deutes amb la hisenda municipal, ni amb les agències tributàries estatals i autonòmiques, ni tampoc amb la Seguretat Social.

 

–  No estar condemnat a no rebre subvencions, no haver sol·licitat el concurs o estar en concurs sense conveni, no estar intervingut judicialment, no estar inhabilitat, no estar en els supòsits d’incompatibilitat del personal al servei administració publica o càrrecs electes.

Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altre subvenció de l’Ajuntament d’Olot o de qualsevol ens privat o públic.

 


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR